Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Numer Alarmowy Straży Miejskiej
Dyżurny Techniczny Miasta SM-DTM

986


Fax dla osób niedosłyszących
+48 91 44 27 629

 

Kancelaria Straży Miejskiej Szczecin
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

tel./fax +48 91 44 27 605

 

Sekretariat Straży Miejskiej Szczecin
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30
ul. Klonowica 1B
71-241 Szczecin


tel. +48 91 44 27 613
fax +48 91 44 27 615


sm@um.szczecin.pl lub zgloszenia@strazmiejska.home.pl

http://sm.szczecin.pl


Wnoszenie skarg na działania i czynności funkcjonariuszy Straży Miejskiej Szczecin
w Referacie Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
w poniedziałki w godzinach 7:30 - 16:00
od wtorku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

 

Referat Kontroli, Analiz i Gospodarki Mandatowej Straży Miejskiej Szczecin
ul. Klonowica 1B
71-214 Szczecin

st. insp. Krzysztof Włodarczyk
tel. +48 91 44 27 608
fax +48 91 44 27 615

st. insp. Piotr Pawlak
tel. +48 91 44 27 620
fax +48 91 44 27 615

Podstawy prawne

Art. 253. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego

§1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach.
§2. Kierownicy organów wymienionych w §1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.
§3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
§4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.


§3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.
2. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Straż Miejska Szczecin, wytworzono: 2016/02/29, odpowiedzialny/a: Leon Gajewski, wprowadził/a: Piotr Stachurski, dnia: 2019/02/26 08:38:35
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Stachurski  2019/02/26 08:38:35  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2017/06/06 14:30:52  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/10/25 11:27:56  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/10/25 10:49:30  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/10/24 09:52:42  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/10/24 09:51:07  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/10/24 09:50:32  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/10/24 09:25:40  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/10/24 09:24:07  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/09/21 11:23:53  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/09/21 11:22:34  modyfikacja wartości 
Piotr Zawendowski  2016/07/12 09:23:06  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/03/15 10:59:42  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/03/14 14:44:26  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 13:10:03  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 13:09:21  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 13:03:42  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/29 12:59:01  modyfikacja wartości 
Piotr Stachurski  2016/02/24 12:49:52  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2015/10/02 14:18:35  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2015/05/19 09:26:43  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2015/05/19 09:24:57  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2013/06/26 12:56:38  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2013/06/25 12:25:55  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2013/06/25 12:25:24  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2013/06/25 12:19:00  modyfikacja wartości 
Izabela Kłosowska  2013/06/13 11:42:41  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2012/09/12 09:43:35  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2011/01/03 12:18:27  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2011/01/03 09:40:07  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2011/01/03 09:38:40  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2010/12/29 12:18:04  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2010/12/29 11:49:47  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2010/03/16 08:23:28  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2010/03/16 08:19:54  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2009/12/03 14:59:42  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2009/12/03 14:31:33  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2009/12/03 14:28:42  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2009/10/15 10:19:31  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/26 09:23:49  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/26 09:23:06  modyfikacja wartości 
Krzysztof Kozakowski  2008/05/20 10:40:23  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/19 15:26:45  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/19 12:29:40  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/19 12:29:11  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/19 11:05:58  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/16 13:29:43  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/12 15:23:34  modyfikacja wartości 
Tadeusz Dalski  2008/05/12 15:20:34  nowa pozycja