Straż Miejska
w Szczecinie

Rekrutacja do SM Szczecin

Wynik naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Straży Miejskiej

Wynik naboru na stanowisko urzędnicze w Straży Miejskiej Szczecin

- informatyk 

Kontakt: sm@um.szczecin.pl © Straż Miejska w Szczecinie.